γράψτε τo domain name πoυ επιθυμείτε

domain name, τι είναι;

το όνομα διαδικτύου είναι ένας περιορισμένος τομέας των διεθνών πόρων ονοματοδοσίας διαδικτύου ο οποίος εκχωρείται για αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. το όνομα διαδικτύου δεν ανήκει στο πρόσωπο που του έχει εκχωρηθεί, αλλά έχει μόνο δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης του για όσο διάστημα έχει πληρώσει την κατοχύρωση. η κατοχύρωση του είναι εξαιρετικά εύκολη, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.

το 2014, η ICANN αύξησε σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων καταλήξεων, δίνοντας νέα ονόματα για κατοχύρωση και νέες ευκαιρίες σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. τα νέα TLDs μπορείτε να τα δείτε εδώ 

η σωστή επιλογή ενός domain name

ιδανικά το domain name που θα επιλέξετε θα μπορούσε να είναι το ίδιο με το όνομα ή την επωνυμία της εταιρίας σας ή του προϊόντος που θέλετε να προωθήσετε. εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο φροντίστε να επιλέξτε ένα domain name όσο το δυνατόν σύντομο, ευκολομνημόνευτο και να έχει σχέση με την φύση - περιεχόμενο της ιστοσελίδας. προτείνεται η κατοχύρωση κάθε σχετικής παραλλαγής του κύριου domain name σας (π.χ: mydomain.gr, my-domain.gr). αποφύγετε domain names που ενδέχεται να συγχέονται ή να είναι πολύ κοντά σε ήδη υπάρχοντα τα οποία μπορεί από λάθος να παραπλανήσουν τους πελάτες σας οδηγώντας τους σε άλλες ιστοσελίδες.

κατά την κατοχύρωση domain name καλό θα ήταν να επιλέγετε ένα που θα περιέχει μία λέξη κλειδί (την βασική). με τον τρόπο αυτό χαρακτηρίζει την ιστοσελίδα σας και πιθανότατα ενδυναμώνει την παρουσία στις μηχανές αναζήτησης καθώς αποτελεί ερώτημα αναζήτησης.
μην περιορίζεστε απαραίτητα στην κατοχύρωση ενός domain name. μπορείτε να κατοχυρώσετε περισσότερα από ένα, κατευθύνοντας τους πελάτες σας στην βασική σας ιστοσελίδα. συνδιάστε το νέο σας domain name με ένα από τα πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων.

τα domain names δευτέρου επιπέδου βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της δραστηριότητας της σελίδας σας. καλό είναι πριν την κατοχύρωση να λαμβάνονται υπ' όψιν τα παρακάτω:

  • com.gr - εμπορικές εταιρίες
  • edu.gr - εκπαιδευτικοί οργανισμοί
  • net.gr - πάροχοι υπηρεσιών δικτύων
  • org.gr - μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
  • gov.gr - αποκλειστικά για κρατικούς οργανισμούς
κατάληξη
κατοχύρωση
ανανέωση
μεταφορά
διάρκεια
.gr
€ 16,90
€ 16,90
δωρεάν
2 έτη
.com.gr .edu.gr
.net.gr .org.gr
€ 16,90
€ 16,90
δωρεάν
2 έτη
.eu
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
1 έτος
.com
€ 11,50
€ 11,50
€ 11,50
1 έτος
στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ